Wednesday, 24 September 2014

How to sew a Bernina/ Jak uszyć Berninę

IMG_6438

After publishing photos of my cute felt Bernina I got several requests to show how to make one. It took me some time but yesterday evening I got inspired and within something like two hours a new, denim Bernia was born (well sewn). So here it is, totally recycled from old denims and pillow.

Po opublikowaniu zdjęć mojej słodkiej filcowej Berniny zostałam parokrotnie poproszona o pokazanie jak się ją szyje. Jakoś nie mogłam się przez długi czas do tego zabrać; aż do wczorajszego wieczora gdy to nadeszła wena a wraz z nią, w ciągu dwóch godzin pojawiła się moja nowa Bernia. Jest wynikiem recyklingu starych spodni i poduszki.

IMG_6387

Supplies: Potrzebne będą:

Thick fabrics like felt, denim, upholstery
Stuffing
Buttons
Scissors
Pins
Needles
Thread/Embroidery floss
Fabric glue (optional)

Gruby materiał typu jeans, filc lub tkanina obiciowa
Wata lub coś podobnego do wypchania
Guziki
Nożyczki
Szpilki
Igły
Nici/kordonek
Klej do materiałów (opcjonalnie)

Let’s begin: draw a shape of your sewing machine on a paper, cut it and trace on the wrong side of your fabric. Bring two pieces of fabric with right sides together. Pin them together and cut out the shape leaving some seam allowances (it is up to you how much). If you have, use zig-zag scissors. Prepare also straps of fabrics that you will use to connect.

No to zaczynamy: najpierw narysuj swoją maszynę na papierze, wytnij ją i obrysuj na lewej stronie materiału. Połóż dwa kawałki materiału prawymi stronami do siebie i zepnij je szpilkami. Następnie wytnij kształt maszyny zostawiając trochę miejsca na szwy. Przygotuj też pasy materiału którymi połączysz oba kawałki. O ich szerokości musisz zadecydować sama.

IMG_6397IMG_6400

After turning the fabrics on the right side, mark on both place from which you will start stitching. And start to stitch the machine with straps on the right side with a running stitch. Of course you can do it with sewing machine if you want.

Po odwróceniu na prawą stronę zaznacz na obu kawałkach miejsce, od którego zaczniesz przyszywanie pasów. Zacznij zszywać jedną część maszyny z pasem. Szyj po prawej stronie ściegiem fastrygowym.

IMG_6401IMG_6403

Once a strap is finished start to attach the other piece (other side of your machine) and then extend the strap by stitching a new one.

Gdy pas materiału się skończy zacznij przyszywać drugą stronę maszyny a potem przyszyj nowy pas i szyj dalej.

IMG_6405IMG_6407

Once the stitching around the arm is done on both sides start with stuffing, otherwise it can be difficult to do it at the end (but not impossible :-)). Then stitch further until you reach the place where you have began.

Gdy tylko całe ramię maszyny jest przeszyte zacznij wypychanie. Później może być trudno, choć oczywiście nie niemożliwe. Potem szyj dalej aż do punktu wyjścia.

IMG_6408IMG_6411

After the machine is done you may add some definition by stitching the corners (see the picture below to know what I mean).

Po przeszyciu i wypchaniu maszyny możesz dodać parę akcentów w postaci przeszycia rogów (nie wiem dokładnie jak to wytłumaczyć, zobacz na zdjęciu poniżej o co mi chodzi, prawy dolny róg).

IMG_6477

Ok, the picture above was a bit too early. Now you can add the needle. Prick a pin through a small piece of fabric and stitch or glue it under the arm. You may skip this if you want children to play with this machine. It is your decision and responsibility.

Ok, to zdjęcie pojawiło się trochę za wcześnie. Teraz możesz dodać igłę do maszyny. Przekłuj szpilkę przez kawałek materiału i przyklej go lub przyszyj pod ramieniem maszyny. Możesz oczywiście z tego zrezygnować jeśli maszyną będą bawić się dzieci. To twoja decyzja i odpowiedzialność.

IMG_6422IMG_6425

Now is the time to add some embellishments. Have fun!

A teraz czas na ozdobienie maszyny. Przyjemności!

IMG_6471IMG_6460

Easy peasy, isn’t it? Should something not be clear, just leave a comment. I will also appreciate if you leave a link in a comment in case you publish photos of your very own sewn sewing machine. Good luck!

Proste, nie? Jeśli coś jednak jest niejasne, proszę zostaw komentarz. Sprawisz mi też ogromną przyjemność zostawiając link do swoich zdjęć uszytej maszyny do szycia. Powodzenia!

4 comments:

Thanks a lot for your comments!/ Bardzo dziekuje za komentarze!