Wednesday, 20 January 2016

Feathers/Piórka

Together with a group of friends we decided to improve our drawing skills by exercising together on one topic a week. The first one was a feather. I made one, and second one and the third one and then I made my first “larger scale” drawing. Here it is:

Wspólnie z paroma kreatywnymi koleżankami postanowiłyśmy popracować nad naszą techniką rysowania i postanowiłyśmy raz w tygoniu wyznaczać sobie temat do ćwiczeń. Pierwszym tematem było piórko. Narysowałam jedno, potem drugie trzecie i tak mnie to wciągnęło, że powstał mój pierwszy „wielko-wymiarowy” rysunek. Oto on:


1 comment:

Thanks a lot for your comments!/ Bardzo dziekuje za komentarze!